( از کجـــــــا شـــــــروع کنیـــــــم )

هنگامی که شما برای اولین بارفرایند طراحی مراسم تشییع جنازه را شروع می کنید، ممکن است تصمیماتی که با آن روبرو خواهید شد بسیار زیاد به نظربرسد.امّا ما برای کمک در خدمت شما هستیم.این فرایند می تواند به دو مرحله تقسیم شود:۱- تصمیم گیری در مورد نحوه بزرگداشت و احترام به زندگی عزیز از دست رفته و۲- در مورد نحوه برگزاری ومراقبت از بقایای جسمی عزیزان شما.

شخصی که می تواند شما را در این زمینه یاری کند:

Pegah M.

Pegah Mazloom

Assistant Cemetery Manager

( خد مــــــات ســــازمـــــان کفـــن ودفــــن)

مراسم تسییع جنازه فرصتی برای احترام به سنت و تاّمل در معنای زندگیست وحتی چگونه آن زندگی سپری شده است را به ما نشان میدهد. شما و عزیزانتان در مرکزاین پروسه قرار دارید و انتخاب هایی که انجام می دهید.

به طور سنتی خدمات تشییع جنازه شامل یک خانواده یا بازدید عمومی از آن مرحوم است که این مراسم به طور معمول در کلیسا و یا عبادتگاه محلِ تشییع جنازه انجام خواهد شد. این امر پس از آن با خاکسپاری جسد در داخل زمین ویا قرار دادن بر روی زمین با شیوهٔ مخصوص انجام می شود.‌ سوزاندن جسد پس از برگزاری مراسم بزرگداشت هم روش دیگری است. این سرویس آیین خدمات خاکسپاری سنتی فوق را تغیییر نمیدهد ، به جز مراسم کفن و دفن. پس ازانجام خدمات یا مراسم و سوزاندن جسد، خاکستر باقیمانده می تواند درفضایی که به طور خاص برای بقایای باقیمانده طراحی شده است دفن شود و یا به خانواده متوفی باز گردد .

(گزینـــــــــــــه هــــــای آرامـــــــــــــگاه)‌

ما طبق انتخاب شما در مورد آرامگاه ابدی عزیزانتان عمل خواهیم کرد، ما مفتخریم که در انتخاب آرامگاهی با شکوه و مجلل برای عزیز از دست رفته و همچنین تسلی بخش برای بازماندگان را مهیا نماییم . ‌

دفــــن داخـــل زمیـــــــن :

وقتی صحبت از یک خاکسپاری سنتی در داخل زمین می شود، خانواده شما می توانند طیف گسترده ای از انواع مختلف ملک را انتخاب کنند، فضاهایی که امکان ایجاد بناهای تاریخی به صورت عمودی را دارد، تعداد زیادی از املاک خانوادگی و ارائه چندین فضا ‌ یا گورهای مجرد. تمامی این گزینه ها در هر سه شعبه ایست لان (East lawn) موجود میباشد، ما به شما در انتخاب گزینه ای که متناسب با نیازها ، بودجه وشرایط شخصی شماست کمک خواهیم کرد.

آرامگـــــــــاه تعبیــــــــه شـــــــده در دیـــــــوار:

هردوفضای آرامگاه داخل و خارج ساختمان در گورستان های ما موجود میباشد، حفره های تعبیه شده در دیواربه شیوه ای بنا شده که از نفوذ هر گونه عناصر خارجی جلوگیری میکند، لازم به ذکراست که موجود بودن این نوع قبوردر هرگورستان متفاوت است .

گــــــــــزیـنـــــــه هــــــای استقــــــــرار خاکستـــــــر جســـــــد:

روشهای مختلفی برای مراقبت ازباقیمانده های جسد مطابق سلیقه شما وجود دارد. شما میتوانید با مراجعه به یکی از پارکهای بی نظیر ما آرامگاهی را که در یک فضای داخلی یا خارجی، باغچه و یا سایر امکاناتی که برای یادبود و آرامش موجود است را انتخاب کرده و به دیدن مزار عزیزان خود بروید.‌

ما به عنوان بخشی از رسالت خود به همه فرهنگ ها، مناسک و رسوم احترام میگذاریم. ما در صدد برآورده شدن خواسته ها، پاسخگویی به نیازها و فراتراز انتظارات هر خانواده هستیم و این کار را برای بیش از یک قرن انجام داده ایم تا به هزاران نفر از کلیه ادیان و از جمله بسیاری از خانواده های مسلمان خدمتی کرده باشیم.

‌ ‌ ‌